voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld

Organisatie

De NVFD is de beroepsvereniging voor dierenfysiotherapeuten. Dierfysiotherapie
is een vervolgstudie op de studie humane fysiotherapie. Elke
dierenfysiotherapeut is dus in de basis een fysiotherapeut voor mensen.
De NVFD behartigt de belangen van haar leden, brengt dierfysiotherapie
breed onder de aandacht en informeert dierenartsen, eigenaren van dieren en
andere belangstellenden over voorzorg, indicaties en behandelingen.
Wij vinden het belangrijk dat eigenaren van dieren op de hoogte zijn over de
mogelijkheden van fysiotherapie bij dieren. De dierenfysiotherapeuten die lid zijn van de NVFD zijn deskundig. De NVFD leden hebben een moeilijke opleiding afgerond en door een puntensysteem voor de leden blijft de deskundigheid up to date. 

De NVFD kent een platte organisatie en is onderverdeeld in het Bestuur en verschillende commissies.