voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld

Indicaties

Indien de dierenarts een diagnose bij het paard of de hond stelt of als uw dier zonder duidelijke oorzaak kreupelt, stijver wordt, moeilijk springt, minder graag loopt of zich ineens minder graag op de rug laat borstelen kan dierfysiotherapie uw dier helpen.

Ook als een dier met een stoornis aan het bewegingsapparaat onvoldoende reageert op pijn medicatie of als pijnmedicatie nadelig is voor het dier, wordt verwezen naar de dierenfysiotherapeut.