voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld

Dierfysiotherapie

Dieren zijn sterk afhankelijk van hun bewegingsvrijheid. Dierfysiotherapie dient ertoe belemmeringen in de bewegingsapparaat van het dier te verhelpen en is een door het Ministerie van EL&I beschermd beroep.

Fysiotherapie bij dieren komt overeen met fysiotherapie bij mensen. Bij problemen van het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel of bij revalidatie na een operatie is een behandeling door humane fysiotherapeuten vrijwel standaard. Ook dieren kennen deze problemen. Het verschil is dat mensen, door dezelfde wijze van communiceren, sneller en duidelijker hun ongemakken kunnen benoemen.
Problemen bij het vrijuit bewegen worden vaak pas kenbaar als het ook zichtbaar is. Het dier heeft inmiddels pijn en veel ongemak bij het bewegen. Dit heeft vaak een negatief effect op zijn gemoedstoestand en kan dus invloed hebben op hun gedrag.

Een belangrijk onderdeel van dierfysiotherapie is daarom de communicatie met de eigenaar. Door het stellen van de juiste vragen en een onderzoek kan de diagnose worden vastgesteld. Op basis hiervan stelt de dierenfysiotherapeut een behandelplan op, die wordt doorgesproken met de eigenaar. De dierenfysiotherapeut rapporteert tevens de bevindingen aan de dierenarts.