voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld

Informatie overige beroepen

 

Sportmassage

Een sportmasseur heeft kennis van de anatomie en de verschillende massage technieken. Een sportmasseur kan eventuele klachten opsporen maar mag deze niet behandelen. Een sportmasseur hoort alleen preventief te werken. 

De titel sportmasseur is niet beschermd: iedereen mag zich sportmasseur noemen. 


Osteopathie

Een osteopaat werk alleen met zijn handen. Er wordt geen gebruik gemaakt van medicatie of apparatuur. Osteopathie is daarom een manuele (met handen uitgevoerde) onderzoek- en behandelmethode. Osteopathie benadert het lichaam als een geheel en gaat uit van een totaalbenadering van de klacht.  Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. De onderlinge relaties worden bekeken tussen:

1. het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren); 

2. het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel) 

3. het craniosacrale systeem (schedelbotten, hersenvliezen, ruggenmergsvlies en hersenvochtcirculatie) 

Er wordt met name gekeken naar bewegingsverlies in een van de systemen. Het uitgangspunt hierbij is dat het lichaam een eenheid is waarbij de systemen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar continue beïnvloeden.

De titel osteopaat is geen beschermde titel. Zij hebben wel een vereniging. Voor meer informatie zie: www.icreo.com


Chiropractie

Alle processen in het lichaam worden vanuit het zenuwstelsel bestuurd. Chiropractie houdt zich voornamelijk bezig met de relatie tussen de wervelkolom en het zenuwstelsel. 

Blokkades in de wervelkom hebben een nadelige invloed op het functioneren van die zenuwen die over het niveau van de blokkade lopen, wat resulteert in functieverlies en pijn. De gevolgen daarvan kunnen, enerzijds direct door het verminderd functioneren van de betreffende zenuwen, anderzijds indirect door compenserende bewegingspatronen, divers en verstrekkend zijn. Door het mechanisch corrigeren van blokkades zal niet alleen de stand en functie van de wervelkolom geoptimaliseerd worden, maar krijgen ook de zenuwbanen weer de ruimte om goed te functioneren.


De titel chiropractor is geen beschermde titel. Er zijn zowel dierenartsen als dierenfysiotherapeuten die zich bekwamen in chiropractie. 

Voor meer informatie zie: www.scwd.nl, www.ivca.de, www.stehd.nlwww.focusontheequinespine.com en www.supplespine.nl