voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld

Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. Deze AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

In dit kader heeft de NVFD haar leden terzijde gestaan om in de praktijkvoering aan de nieuwe eisen te voldoen.

Om ook uw gegevens vertrouwelijk te kunnen verwerken, zijn de data die via de website van de NVFD verzonden worden nu middels een https verbinding versleuteld.

U kunt dus veilig de website bekijken, gebruik maken van de zoekfunctie of via info@nvfd.nl een vraag stellen.